POSTER SUNUMLARI
12-13-14 Ekim 2023, Perşembe-Cuma-Cumartesi - Poster Alanı - 09:00 - 18:00
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar
113 PS-01 BEHÇET SENDROMUNDA AKTİF FOLİKULİT VARLIĞI EŞ ZAMANLI PATERJİ POZİTİFLİĞİ İLE İLİŞKİLİ Ayşe Özdede
29 PS-02 BEHCET HASTALIĞI PULMONER TUTULUMUNDA RADYOLOJİK BULGULARIN SEMPTOM VE AKUT FAZ YANITI İLE İLİŞKİSİ Aysun Aksoy
175 PS-03 B/TSDMARDS KULLANAN RA HASTALARINDA SÜREKLİ YÜKSEK HAQ-DI SKORU İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: HURBIO TEK MERKEZ KAYIT SİSTEMİNİN UZUNLAMASINA ANALİZİ Emre Bilgin
418 PS-04 SİSTEMİK SKLEROZ HASTALARINDA İNSENTİF SPİROMETRİ İLE ÖLÇÜLEN ZORLU İNSPİRATUAR VİTAL KAPASİTENİN SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ İLE UYUMLULUĞU Erdinç Ünaldı
142 PS-05 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDA OBSTETRİK SÜREÇLERİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Rabia Deniz
160 PS-06 PULMONER ARTER TUTULUMLU BEHÇET HASTALARI İLE HUGHES STOVIN SENDROMLU HASTALARIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI Baver Ordu
397 PS-07 ROMATOLOJİ HASTALARI, DOKTORLARI VE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AŞILAMA İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARI NASIL; EĞİTİMİN FARKINDALIK ARTIŞINA KATKISI OLUR MU? Aydan Köken Avşar
166 PS-08 PERİFERİK VE AKSİYEL SPONDİLOARTRİT HASTALARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN VE IBA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; PERİFERİK SPA HASTALARININ İZLEMİNDE FARKLI SONLANIM ÖLÇEKLERİNE İHTİYACIMIZ OLABİLİR Hasan Kocaayan
233 PS-09 ROMATOİD ARTRİT TANILI HASTALARDA ARTERİYEL DAMAR SERTLİĞİ VE KAPİLLEROSKOPİK BULGULAR ARASINDAKİ KORELASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ Yahya Ürkmez
119 PS-10 COAST PROGRAMININ 3 YILLIK BULGULARINA GÖRE AKSİYEL SPONDİLOARTRİTLİ HASTALARDA İXEKİZUMAB TEDAVİSİNİN GÜVENLİLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ Soydan İnce
24 PS-11 VASKÜLER BEHÇET HASTALARINDA POST TROMBOTİK SENDROM TANISINDA KULLANILAN HASTA KÖKENLİ VİLLALTA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VALİDASYONU VE ÖLÇEĞİN PROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ Tuğçe Kübra Güneş
77 PS-12 DİFFÜZ VE LİMİTLİ SİSTEMİK SKLEROZ HASTALARINDA DERİ BİYOMEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OBJEKTİF BİR YÖNTEM: MYOTONPRO Duygu Şahin
291 PS-13 ERKEK VE KADIN ROMATOİD ARTRİT HASTALARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: E.NABIZ VERİLERİ Hasan Satış
293 PS-14 ZOR ROMATOİD ARTRİT HASTALARININ ÖZELLİKLERİ: E.NABIZ VERİLERİ Hasan Satış
371 PS-15 ANTİ-RO52 ANTİKORUNUN SİSTEMİK OTOİMMÜN HASTALIKLARIN TANISINDA ROLÜ VAR MI? Mustafa Ekici
21 PS-16 BAZAL KAPİLLAROSKOPİ BULGULARI LONG-COVID HASTALARINDA MİKROVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KANIT SAĞLAMIYOR Bahar Özdemir Ulusoy
250 PS-17 BİRDEN FAZLA OTOİNFLAMATUVAR GEN VARYANTI TAŞIYAN HASTALARIN FENOTİPLERİ: SINIFLANDIRILABİLEN VE MİKST OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLAR (MAID) Shirkhan Amikishiyev
287 PS-18 ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA MENİNKS TUTULUMU VAKA SERİSİ: 11 HASTANIN KLİNİK, RADYOLOJİK VE PATOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ Erdinç Ünaldı
351 PS-19 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDA SERUM PROTEİN 14-3-3 ETA DÜZEYİ İLE HASTALIĞIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Ayla Avcu
290 PS-20 ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA TROMBOZ SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: E.NABIZ VERİLERİ Umut Kalyoncu
129 PS-21 PRİMER SJÖGREN SENDROMU VE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Zeliha Ademoğlu
281 PS-22 BEHÇET SENDROMUNDA AKSİYEL SPONDİLOARTRİT PREVALANSI: ARDIŞIK HASTA POPÜLASYONUNDA ASAS KRİTERLERİ İLE DEĞERLENDİRME Alihan Özay
343 PS-23 PRİMER SJÖGREN SENDROMU’NUN PAROTİS BEZİ ULTRASONOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDE MAKİNE ÖĞRENİMİ İLE TANISAL AYRIMININ İNCELENMESİ Gamze Akkuzu
367 PS-24 LUPUS NEFRİTİ VE RENAL TUTULUMLU SİSTEMİK VASKÜLİTLERDE SGLT2 İNHİBİTÖRÜ KULLANIMI: TEK MERKEZ DENEYİMİ Rıza Can Kardaş
378 PS-25 PULMONER HİPERTANSİYONLU BEHÇET HASTALARI: 5 YILLIK İZLEM Mustafa Ekici
126 PS-26 ÇOK ULUSLU, PROSPEKTİF, GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMANIN 12 AYLIK AVRUPA VERİLERİNE GÖRE ROMATOİD ARTRİTTE BARİSİTİNİBİN ETKİNLİĞİ VE BIRAKILMASINA KADAR GEÇEN SÜRE Zeynep Eylül Özmen (Yazar Olmayıp Sunumu Yapan Kişi)
318 PS-27 ÇOCUK ROMATOLOJİ UYGULAMASINDA KANAKİNUMAB KULLANIMI, UZUN DÖNEM ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Elif Kılıç Könte
336 PS-28 ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİT HASTALARINDA CİDDİ ENFEKSİYON SIKLIĞI VE CİDDİ ENFEKSİYON İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Duygu Sevinç Özgür
138 PS-29 KLİNİSYENE GÖRE İNFLAMATUAR BEL AĞRISI OLAN HASTALAR AKSİYEL SPONDİLOARTRİT HASTALARINDAN FARKLI MIDIR? Halil İbrahim Yiğit Atlı
348 PS-30 SİLİKON İMPLANTLAR VE ROMATIZMAL HASTALIKLAR. Mehmet Soy
363 PS-31 ROMATOİD ARTRİT-İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA RADYOGRAFİK İLERLEME İÇİN KORUYUCU OLARAK METOTREKSAT: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mustafa Ekici
431 PS-32 BEHÇET SENDROMU HASTALARINDA ADALİMUMAB TEDAVİSİ ALTINDA DE-NOVO GELİŞEN TUTULUMLAR Özge Sönmez
145 PS-33 AKSİYEL SPONDİLOARTRİTLİ HASTALARDA ARTMIŞ IL33-SOLUBLE ST2 AKSININ KLİNİK ÖNEMİ Emine Uslu Yurteri
147 PS-34 ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ ROMATOLOJİ BÖLÜMÜ İNTERSİTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI KOHORTU: MULTİDİSİPLİNER TAKİP DENEYİMLERİ Serdar Can Güven
398 PS-35 ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİLERİNDE SAPTANAN MANUBRİOSTERNAL EKLEM DEĞİŞİKLİKLERİ VE KLİNİK BULGULARLA OLAN İLİŞKİSİ Yeşim Erez
419 PS-36 HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ STRATEJİSİ (‘TREAT TO TARGET (T2T)) İLE TEDAVİ DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLEN ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA TEDAVİ DEĞİŞİKLİĞİNİN KABUL EDİLMEME SIKLIĞI VE NEDENLERİ Fulya Coşan
466 PS-37 BAĞ DOKUSU HASTALIĞI İLİŞKİLİ PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ: META-ANALİZ Mustafa Erdoğan
177 PS-38 AKSİYEL VE PERİFERİK SPONDİLOARTRİT TANILI HASTALARDA PERİFERİK ARTRİT ÖZELLİKLERİ: ASAS- PERSPA ÇALIŞMASI TÜRKİYE VERİLERİ Emine Sarıyıldız
221 PS-39 GRANÜLOMATÖZ MASTİTLİ HASTALARDA BAŞLANGIÇ M-SKORU NÜKSÜ ÖNGÖRMEDE ETKİLİ MİDİR? Mehmet Akif Ötegeçeli
334 PS-40 İNFLAMATUAR ROMATOLOJİK HASTALİKLARDA KOMORBİDİTE Rezan Koçak Ulucaköy
337 PS-41 ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA VE SAĞLIKLI TÜRK POPÜLASYONUNDA HLA ALLEL SIKLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Çisem Okur Maden
347 PS-42 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMU OLAN BEHÇET HASTALARINDA AKSİYEL SPONDİLOARTRİT SIKLIĞI İLE SPONDİLOARTRİT İLİŞKİLİ SEMPTOM VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Musab Öztürk
360 PS-43 ROMATİZMAL HASTALIĞI OLAN GEBELERİN TAKİBİ: İKİ YILLIK GÖZLEMSEL PROSPEKTİF ÇALIŞMA Belkıs Nihan Coşkun
116 PS-44 SİSTEMİK İMMÜN İNFLAMATUAR İNDEKS VE PROGNOSTİK NUTRİSYONEL İNDEKSİN PSÖRİATİK ARTRİT AKTİVASYONU İLE İLİŞKİSİ Emine Melda Akdağ Kaval
162 PS-45 BLEOMİSİNLE OLUŞTURULAN SKLERODERMA CİLT MODELİNDE ERKEN VE GEÇ DÖNEM DEĞİŞİKLİKLERİN FARKLI HAYVAN TÜR VE SOYLARINDA HİSTOPATOLOJİK VE RADYOLOJİK KARŞILAŞTIRMASI Duygu Temiz Karadağ
399 PS-46 SİSTEMİK SKLEROZ VE PRİMER RAYNAUD SENDROMUNDA ANJİOTENSİN 1-7, ALAMANDİN, MRGD DÜZEYLERİ Mesude Seda Aydoğdu
434 PS-47 ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA ZONULİN VE YAĞ ASİDİ BAĞLAYICI PROTEİN Dilek Tezcan
209 PS-48 SSC, SLE VE SS TANILI BİREYLERİN BİLDİRDİĞİ YORGUNLUK İLE ANKSİYETE-DEPRESYON, FONKSİYONELLİK VE BİYOPİSKOSOSYAL DURUMLARININ İNCELENMESİ Orkun Tüfekçi
211 PS-49 RADYOGRAFİK DİZ PATOLOJİLERİNİN DERİN ÖĞRENME VE MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE SINIFLANDIRILMASI Kemal Üreten
244 PS-50 PEROKSİREDOKSİN-4: SİSTEMİK SKLEROZ İLİŞKİLİ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA YENİ BİR BİYOMARKER OLABİLİR Mİ? Gizem Tuğçe Alp
265 PS-51 KOLŞİSİN İNTOLERAN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDA IL-1 ANTAGONİSTİNİN MONOTERAPİ KULLANIMI İLE ETKİN TEDAVİ MÜMKÜN MU? Rıza Can Kardaş
42 PS-52 PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON TANILI HASTALARDA MİKS BAĞ DOKUSU HASTALIĞININ PREVALANSI VE PROGNOZUNUN İNCELENMESİ Esra Bayram Sürmeli
141 PS-53 MEDİKAL TEDAVİYE DİRENÇLİ TEKRARLAYAN MONOARTRİT TEDAVİSİNDE SİNOVİYAL HİPERTROFİ ALANLARINA MİKRODALGA ABLASYON UYGULAMASI Rabia Deniz
195 PS-54 RADYOGRAFİK OLMAYAN AX-SPA HASTALARININ RADYOGRAFİK AX-SPA’YA DÖNÜŞÜM ORANININ VE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Esra Erpek Karaova
270 PS-55 ERKEN DÖNEMDE (≤ 2 YIL) BDMARD BAŞLANAN SPONDİLOARTRİTLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ- HURBİO GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Büşra Fırlatan
359 PS-56 FARKLILAŞMAMIŞ BAĞ DOKU HASTALIĞI OLAN HASTALARIN KLİNİK, LABORATUVAR VE RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİ: TEK MERKEZ KOHORTU Senar Şan
98 PS-57 AVUSTRALYA OPAL VERİ KÜMESİNDEKİ ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA JANUS KİNAZ İNHİBİTÖRLERİNİN GERÇEK YAŞAM KOŞULLARINDA KULLANIMI VE ARALARINDAKİ GEÇİŞ Zeynep Eylül Özmen
341 PS-58 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA BT İLE KANITLANMIŞ PULMONER ROMATOİD NODÜL PROGRESYONUNDA ACPA POZİTİFLİĞİ EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜDÜR Gül Sandal Uzun
194 PS-59 RADYOGRAFİK OLMAYAN AXSPA’DA KALÇA TUTULUMUNU PREDİKTE EDEN FAKTÖRLER OLABİLİR Mİ? Esra Erpek Karaova
443 PS-60 SJÖGREN SENDROMU OLAN HASTALARDA TÜKÜRÜK BEZLERİN GA-68 PSMA PET/BT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşegül Avcu
467 PS-61 SKLERODERMA HASTALARINDA SİGARA KULLANIMI DİJİTAL ÜLSER GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR OLABİLİR Eda Otman
158 PS-62 İNFLAMATUVAR BEL AĞRISI KRİTERLERİNİN SPONDİLİARTRİT İÇİN PERFORMANSI Hasan Kocaayan
219 PS-63 PSORİATİK ARTRİTTE CİNSİYET DAĞILIMI: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI Büşra Fırlatan
457 PS-64 ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI STİLL HASTALIĞINDA MEVSİMSEL DAĞILIM VE HASTALIĞIN SEYRİ İLE MEVSİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ Burcu Ceren Uludoğan
276 PS-65 GÜVENLİK SONLANIMLI ÇALIŞMALARINDA ARTIŞ VE BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM SORUNU Ayşe Özdede
288 PS-66 HERHANGİ BİR NEDENLE TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YAPILAN ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDAKİ MANUBRİOSTERNAL EKLEM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ORTAYA KONULMASI VE SAĞLIKLI POPÜLASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yeşim Erez
298 PS-67 ROMATOİD ARTRİTLİ YAŞLI BİREYLERDE DEPRESYON, POLİFARMASİ VE KOGNİTİF FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Eftal Ahmet Yücel
317 PS-68 B-DMARD ALAN SPONDİLOARTRİT HASTALARINDA TEDAVİNİN ERKEN DÖNEMİNDE KAS ULTRASONU Zehra Özsoy
331 PS-69 HLA-B27 POZİTİFLİĞİNİN AKSİYAL SPONDİLOARTRİTLİ HASTALAR ÜZERİNE ETKİSİ Haluk Cinaklı
350 PS-70 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARIN ETYOLOJİSİNDE YER ALAN ROMATOLOJİK HASTALIKLAR VE OLMAYANLAR ARASINDAKİ KAPİLLEROSKOPİK BULGULARIN DEĞERLENDİLMESİ Şerife Şeyda Zengin Acemoğlu
161 PS-71 PRİMER SJÖGREN SENDROMUNDA OTOANTİKOR VE FENOTİP ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? HANGİ ANTİKOR? HANGİ KLİNİK? Cansu Arslantürk Güneysu
234 PS-72 PRİMER SJÖGREN SENDROM TANILI BİREYLERDE PSSQOL ANKETİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ - PİLOT ÇALIŞMA Sinan Buran
274 PS-73 PSORİATİK ARTRİTTE TIRNAK TUTULUMU; NAPSI SKORUNA ROMATOLOG DEĞERLENDİRMESİ Özlem Özdemir Işık
43 PS-74 PERSİSTAN ORTA-YÜKSEK SEVİYEDE IZOLE ANTİ-KARDİYOLİPİN ANTİKORU IGA VEYA ANTİ- β2-GLİKOPROTEİN-I IGA IZOTİPLERİNİN KLİNİK ÖNEMİ VAR MI? Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
52 PS-75 BEHÇET SENDROMUNDA STAZ ÜLSERİ: TEK MERKEZ TAKİPLİ 51 HASTANIN RETROSPEKTİF VERİLERİ Alican Karakoç
313 PS-76 ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA HİDROKSİKLOROKİN KESİLME NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Berkan Armağan
197 PS-77 TÜRKİYE'DE SPONDİLOARTRİT PREVALANSI/İNSİDANSI VE HASTALARIN ÖZELLİKLERİ Gizem Ayan
365 PS-78 STİLL HASTALIĞI VE İNFLAMATUVAR MİYOZİTLERDE PET’TE DALAK ORTALAMA SUV DEĞERİ İLE MAKROFAJ AKTİVASYON SENDROMU RİSKİNİN VE MORTALİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Rıza Can Kardaş
414 PS-79 NEFROLİTİAZİS, AKSİYEL SPONDİLOARTROPATİLERİN EKSTRAARTİKÜLER BULGUSU OLABİLİR Mİ? Elif Er Gülbezer
27 PS-80 AKSİYAL SPONDİLOARTRİTİ OLAN HASTALARDA AKSİYAL TUTULUM DIŞI MANİFESTASYONLARIN SIKLIĞI, KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİ ALTINDAKİ SEYRİ Ayşenur Yılmaz
294 PS-81 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİNDE KANAKİNUMAB VE KOLŞİSİN KULLANIMI RENAL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİLİ Mİ? Tahir Saygın Öğüt
196 PS-82 B/TSDMARD TEDAVİSİ ALTINDAKİ PSA HASTALARINDA TANIDA 6 AYLIK GECİKMENİN KLİNİK VE FONKSİYONEL DURUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TREASURE VERİ TABANINDAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR Gizem Ayan
366 PS-83 İÇ HASTALIKLARI TARAFINDAN ROMATOLOJİ BÖLÜMÜNE YÖNLENDİRİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Pınar Akyüz Dağlı
391 PS-84 AKSİYAL SPONDİLOARTRİTLİ HASTALARDA EKLEM DIŞI BULGULARIN BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇİMİNE ETKİSİ: TÜRKBİO GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Aydan Köken Avşar
58 PS-85 2003-2013 YILLARI ARASINDA TAKİP EDİLEN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS TANILI HASTALARIN KLİNİK, TEDAVİ VE PROGRESYONLARININ 10 YILLIK SÜREÇTE DEĞERLENDİRİLMESİ Mine Nokay
321 PS-86 SEKONDER SJÖGREN SENDROMU PSÖRİASİSTE NADİRKEN PSÖRİATİK ARTRİTTE YAYGINDIR: MADALYONUN İKİ YÜZÜ Kerem Yiğit Abacar
358 PS-87 IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIKTA KLİNİK FENOTİPLENDRİME VE YANIT DEĞERLENDİRME: TEK MERKEZ DENEYİMİ Rıza Can Kardaş
380 PS-88 BEHÇET BUDD-CHİARİ SENDROMLU HASTALARDA PULMONER HİPERTANSİYON: NADİR BİR İLİŞKİYE YENİ BİR BAKIŞ Mustafa Ekici
257 PS-89 PRİMER SJÖGREN SENDROMUNDA HASTALIK AKTİVİTESİNİN GLOBAL DEĞERLENDİRMESİNDE HASTALAR VE HEKİMLERİ ARASINDAKİ UYUMSUZLUKTA AĞIZ KURULUĞUNUN ROLÜ Nevsun İnanç
416 PS-90 SKLERODERMALI HASTALARDA PERİFERİK VASKÜLER TUTULUMA BAĞLI CİLT BULGULARI VE KAPİLLEROSKOPİK DEĞERLENDİRMENİN, SKLERODERMAYA BAĞLI AKCİĞER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Nehir Şişman
320 PS-91 PRİMER SJÖGREN SENDROMUNDA İNFLAMATUAR BEL AĞRISININ PREVALANSI VE SAKROİLİAK EKLEMDEKİ AKUT VE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERLE İLİŞKİSİ Kerem Yiğit Abacar
330 PS-92 GASTROİNTESTİNAL TUTULUMU OLAN HASTALARIN BEHÇET SENDROMLU HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ Emine Uslu Yurteri
432 PS-93 ANCA-İLİŞKİLİ VASKÜLİTLERDE SERBEST HAFİF ZİNCİRLER: TEK-MERKEZ PİLOT ÇALIŞMA Mustafa Ekici
112 PS-94 RAPID3 ('ROUTİNE ASSESSMENT OF PATİENT DATA 3') VE PAS2 ('PATİENT ACTİVİTY SCALE 2')TÜRKÇE VERSİYONLARININ ROMATOID ARTRİTLİ HASTALARIMIZDA VALİDİTASYON ÇALIŞMASI. Müyesser Nergiz Yanmaz
213 PS-95 MAKİNE ÖĞRENMESİ UYGULAMALARI İLE ROMATOİD ARTRİT TANI, TAHMİN YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Kemal Üreten
217 PS-96 YAŞLI ROMATOİD ARTRİTLİ BİREYLERİN KIRILGANLIK DURUMLARININ İNCELENMESİ Ayşe Nur Bayındır Akbaş
407 PS-97 GRANÜLOMATÖZ POLİANJİİTİS VE EOZİNOFİLİK GRANÜLOMATÖZ POLİANJİİTİS HASTALIKLARININ DEMOGRAFİK DAĞILIMLARI VE OTORİNOLARİNGOLOJİK SEMPTOMLARIN GÖRÜLME SIKLIĞI Nihal Lermi
428 PS-98 SJÖGREN SENDROMU HASTALARINDA OTOANTİKORLARIN OTONOM DİSFONKSİYON İLE İLİŞKİSİ Gökhan Yavuzbilge
445 PS-99 DİFFİCULT-TO-TREAT ROMATOİD ARTRİT; KATKIDA BULUNAN FAKTÖRLER VE GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Gülay Alp
198 PS-100 2012 YILI ÖNCESİ BDMARD TEDAVİSİ BAŞLANAN RA HASTALARI HALEN TAKİPLERİNE GELİYOR MU? TEK MERKEZ VERİLERİ Özlem Şahan Güven
319 PS-101 GENETİK ANALİZİN AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ TANISINA KATKISI Sadettin Uslu
406 PS-102 PEDİATRİK İDYOPATİK REKÜRREN PERİKARDİTLER Aybüke Günalp
171 PS-103 TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİK ÜNVANI OLAN ROMATOLOJİ UZMANLARININ BİBLİYOMETRİK PARAMETRELER İLE ANALİZİ Haluk Cinaklı
386 PS-104 SİSTEMİK SKLEROZ İLİŞKİLİ PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON'A GENEL BİR BAKIŞ- ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ VERİLERİ Alper Sarı
458 PS-105 ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI STİLL HASTALIĞINDA MEVSİMSEL DAĞILIM VE HASTALIĞIN SEYRİ İLE MEVSİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ Burcu Ceren Uludoğan
41 PS-106 BEHÇET HASTALIĞI İLE TAKİPLİ HASTALARDA OBSTETRİK SÜREÇLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Rabia Deniz
251 PS-107 NLRP1 GEN VARYANTLARI İLE İLİŞKİLİ SİSTEMİK OTOİNFLAMATUVAR HASTALIK FENOTİPİ OLAN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ Shirkhan Amikishiyev
254 PS-108 PRİMER SJÖGREN SENDROMU OLAN HASTALARDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ Nevsun İnanç
192 PS-109 RADYOGRAFİK VE NON RADYOGRAFİK AX-SPA HASTALARININ KARŞILAŞTIRILMASI; CİNSİYET YÖNÜNDEN AYRINTILI BİR ANALİZ SONUÇLARI Esra Erpek Karaova
446 PS-110 IGA VASKÜLİTİNİN ÇOCUK VE ERİŞKİNLERDE KARŞILAŞTIRILMASI: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA Murat Karabacak
80 PS-111 ROMATOİD ARTRİTTE ÖZ YÖNETİM VE ÖZ-YETERLİK: SİSTEMATİK DERLEME Kübra Çili
376 PS-112 JÜVENİL SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS TANILI HASTALARDA HASHİMATO TİROİDİTİ SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI Elif Kılıç Könte
252 PS-113 ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞININ SEMİ-KANTİTATİF RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ VE KLİNİK BULGULARLA KORELASYONU Duygu Temiz Karadağ
253 PS-114 SJOGREN SENDROMUNDA HASTALIK TANI YAŞI VE SEMPTOM BAŞLANGIÇ YAŞI KOGNİTİF FONKSİYONLARI ETKİLİYOR MU? Gamze Dilek
268 PS-115 SERUM HİGH MOBİLİTY BOX PROTEİN 1(HMGB-1) DÜZEYLERİNİN PSORİASİSLİ VE PSORİATİK ARTRİTLİ HASTALAR ARASINDA KARŞILAŞTIRILMASI İbrahim Vasi
309 PS-116 SPONDİLOARTRİT HASTALARINDA SPONDİLODİSKİT BULGULARININ ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİ CEVAPLARININ BELİRLENMESİ Zehra Özsoy
332 PS-117 BEHÇET HASTALARINDA PULMONER TROMBÜSLERİN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Zehra Özsoy
370 PS-118 MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ ARACILIĞIYLA ROMATOLOJİ VE ÇOCUK ROMATOLOJİ KLİNİKLERİNE YÖNLENDİRİLEN HASTALARIN KESİTSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Deren Esencan
148 PS-119 ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA İZONİAZİD KULLANIMI ANTİ-TNF TEDAVİSİNDE İLAÇTA KALIM SÜRESİNİ UZATIYOR MU? Bilgin Karaalioğlu
173 PS-120 SERONEGATİF PRİMER SJÖGREN SENDROMLU HASTALAR FARKLI KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLER GÖSTERİYOR MU? Müçteba Enes Yayla
300 PS-121 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDA ANKSİYETE, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Nazife Şule Yaşar Bilge
312 PS-122 SPONDİLODİSKİT’İN KONVANSİYONEL RADYOGRAFİ İLE SAPTANMASI NE KADAR MÜMKÜNDÜR? Zehra Özsoy
105 PS-123 ANTİ-IL-17 İLE TEDAVİ EDİLEN PSÖRİYATİK ARTRİT HASTALARINDA GERÇEK YAŞAM KOŞULLARINDA TEDAVİYE DEVAM ETME VE TEDAVİ PATERNLERİNE İLİŞKİN PERFIL-17 ÇALIŞMASI Soydan İnce
143 PS-124 İKİLİ GÜÇ: METOTREKSAT VE LEFLUNOMİD KOMBİNE TEDAVİSİNİN ROMATOİD VE PSÖRİATİK ARTRİTTEKİ RİTMİ Gülay Alp
228 PS-125 ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİT HASTALARINDA OSTEOPOROZU NE KADAR TANIYORUZ? ÇOK MERKEZLİ RETROSPEKTİF ANALİZ Tuba Demirci Yıldırım
249 PS-126 ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIMIN ETKİNLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME Nazlı Elif Nacar
383 PS-127 ROMATİZMAL HASTALIKLARDA MALİGNİTESİ OLAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Kevser Orhan
392 PS-128 İMMUNGLOBULİN G4 İLİŞKİLİ HASTALIK TÜRKİYE VERİSİ: PEDİATRİK VE ERİŞKİN PERSPEKTİF Mustafa Ekici
401 PS-129 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ROMATOLOJİ SERVİS HASTALARININ BİYOPSİKOSOSYAL DURUMLARI Bilge Başakcı Çalık
236 PS-130 PRİMER SJÖGREN SENDROMU HASTALARINDA KURU GÖZ HASTALIĞI BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE HASTALIK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ Gizem Sevik
90 PS-131 ROMATOİD ARTRİT’Lİ BİREYLERDE SARKOPENİ VARLIĞININ İNCELENMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Bilge Başakcı Çalık
245 PS-132 SİSTEMİK SKLEROZ HASTALARINDA FOSFODİESTERAZ-5 İNHİBİTÖRÜ VE ENDOTELİN RESEPTÖR ANTAGONİSTİ KULLANIMININ MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR, SOLUNUMSAL PARAMETRELER VE PULMONER ARTER BASINCINA ETKİSİ Yağmur Karaman
451 PS-133 SİSTEMİK SKLEROZ HASTALARINDA SARS-COV-2 ENFEKSİYONUN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIK SEYRİ İbrahim Vasi
136 PS-134 ROMATOİD ARTRİT VE FİBROMYALJİ'Lİ HASTALARDA AĞRININ DEPRESYON VE ANKSİYETE İLE İLİŞKİSİ Murat Baloğlu
7 PS-135 ROMATİZMAL HASTALIĞI OLAN KİŞİLERDE ANTİ-TNF TEDAVİSİ ÖNCESİ GİZLİ TÜBERKÜLOZ TARAMASI İÇİN KULLANILAN TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ İLE İNTERFERON GAMA SALINIM TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ebru Yılmaz
31 PS-136 SİSTEMİK SKLEROZ HASTALARINDA PARK-7 EKSPRESYONUNUN KLİNİK PARAMETRELERLE KORELASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Dilara Bulut Gökten
11 PS-137 ROMATOİD ARTRİTTE OTOİNFLAMATUAR BULGULARIN SIKLIĞI VE TEDAVİ YANITINA ETKİSİ İrem Kılavuz
176 PS-138 ODONTOİD PROSESTE REZORPSİYON VE PANNUS DOKUSU ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA ATLANTO-AKSİYAL SUBLUKSASYON İLE İLİŞKİLİDİR Umut Kalyoncu
408 PS-139 FARKLI SEMPTOMLAR NEDENİYLE KRANİAL MR İSTENEN SJÖGREN SENDROMLU HASTALARIN SONUÇLARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRMESİ Mehtap Kalçık Unan
463 PS-140 FARKLI MEFV GENOTİPLERİNİN AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARIN KLİNİK FENOTİPİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: EKLEM TUTULUMUNA ÖZEL VURGU Esma Aslan
86 PS-141 DUAL SEROPOZİTİF LUPUS ARTRİTLİ OLGU SERİSİ: RHUPUS GERÇEK BİR OVERLAP SENDROM MU VEYA BİR AŞIRI TANI MI? Mete Pekdiker
199 PS-142 ROMATİZMALI BİREYLERİN BİLDİRDİKLERİ BİYOPSİKOSOSYAL ETKİLENİMLERİNİN İNCELENMESİ Edibe Ünal
263 PS-143 PRİMER SJÖGREN SENDROMU İÇİN TANISAL ARAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Gamze Akkuzu
327 PS-144 SPONDİLOARTROPATİ HASTALARINDA SECUKİNUMAB VE SERTOLİZUMAB TEDAVİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Berkan Armağan
339 PS-145 TÜMÖR NEKROZİS-ALFA İNHİBİTÖRÜ KULLANAN İNFLAMATUAR ROMATİZMAL HASTALIK TANILI HASTALARDA İLAÇ YAN ETKİ PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ceren Demir
447 PS-146 PSÖRİAZİS LEZYONLARININ YERLEŞİMİ VE PSÖRİATİK ARTRİTTE ETKİLENEN EKLEM BÖLGELERİ İLİŞKİLİ MİDİR? Elif Er Gülbezer
50 PS-147 PFAPA SENDROMU BEHÇET HASTALIĞINA GİDEN YOLCULUĞUN ERKEN DURAĞI MI? Sara Şebnem Kılıç Gültekin
70 PS-148 PRİMER SJÖGREN SENDROMUNDA İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI:ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI KOHORTUNDAN DENEYİMLER Hatice Ecem Konak
169 PS-149 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SİSTEMİK SKLEROZ: TEK MERKEZ İZLEM SONUÇLARI Gülşah Pirim
410 PS-150 SİCCA SEMPTOMLARI İLE GELEN FİBROMYALJİ VE SJÖGREN HASTALARINI OBJEKTİF KURULUK TESTLERİ İLE AYIRT EDEBİLİR MİYİZ? İdil Kurut Aysin
424 PS-151 ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA SERUM IL -17 VE TNF-ALFA DÜZEYİ İLE HASTALIK AKTİVİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Neslihan Güneş Aydemir
248 PS-152 SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS HASTALARINDA ANTİ-DSDNA OTOANTİKORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÜÇ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI Nazife Şule Yaşar Bilge
455 PS-153 METOTREKSAT KULLANAN İNFLAMATUAR ARTRİT HASTALARINDA KARACİĞER FİBROZİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE BASİT, NON-İNVAZİV FİB-4 SKORU YOL GÖSTERİCİ OLABİLİR Gül Sandal Uzun
264 PS-154 PSORİASİSLİ VE PSORİATİK ARTRİTLİ HASTALARDA SERUM CXCL13 DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İbrahim Vasi
285 PS-155 MOYAMOYA SENDROMU VE ANTİFOSFOLİPİD ANTİKOR SENDROMU BİRLİKTELİĞİ İbrahim Vasi
239 PS-156 KLİNİSYENE GÖRE İNFLAMATUAR BEL AĞRISI OLAN HASTALAR İLE AKSİYAL SPONDİLOARTRİT TANILI KADIN VE ERKEK HASTALARIN İBA ÖZELLİKLERİ FARKLI OLABİLİR Mİ? Özge Yoğurtçu
220 PS-157 PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARINDA C-REAKTİF PROTEİN/ALBUMİN ORANI VE ALBUMİN/FİBRİNOJEN ORANI HASTALIK AKTİVASYONUYLA İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR Mİ? Derya Akarken
104 PS-158 ERİŞKİN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDA İLAÇ UYUMUNUN HASTALIK ALGISI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sibel Yılmaz Öner
247 PS-159 SİSTEMİK SKLEROZ HASTALARINDA GASTROİNTESTİNAL TUTULUM ÖZELLİKLERİ İLE ANTİ MUSKARİNİK RESEPTÖR 3 ANTİKORLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Fatma Rukiye Uysal
381 PS-160 BEHÇET HASTALIĞINA BAĞLI GÖZ TUTULUMU OLUP BİYOLOJİK TEDAVİ ALAN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Tuğba Ocak
100 PS-161 SKLERODERMA HASTALARINDA TAİ CHİ EGZERSİZ PROGRAMININ KARDİYOPULMONER FONKSİYONLAR VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Sebahat Yaprak Çetin
246 PS-162 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSÖRİYATİK ARTRİTTE SEKUKİNUMAB KLİNİK DENEYİMİ Zübeyde Uğurlu
377 PS-163 OTOİMMÜN ROMATİZMAL HASTALIKLARDA IGE YÜKSEKLİĞİ VE KLİNİK ÖNEMİ- ÖN RAPOR SONUÇLARI Elif Kılıç Könte
149 PS-164 SİSTEMİK SKLEROZDA PERİFERİK FOLİKÜLER T HÜCRELERİ İLE HASTALIK ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Melek Şahinoğlu
190 PS-165 SİSTEMİK SKLEROZ HASTALARINDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİSİNİ NE SIKLIKLA KULLANIYORUZ? - TEK MERKEZ DENEYİMİ Büşra Fırlatan
352 PS-166 SARKOİDOZ OLGULARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Mehmet Soy
193 PS-167 AKSİYAL SPONDİLOARTRİTTE HASTA TARAFINDAN BİLDİRİLEN SONLANIM ÖLÇEKLERİNE HASTA EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Esra Erpek Karaova
415 PS-168 METOTREKSAT VE AZATİOPRİN DİRENÇLİ İDİYOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT TANILI DOKUZ HASTAMIZDA ADALİMUMAB DENEYİMİMİZ Nihal Lermi
212 PS-169 ROMATOİD ARTRİT VE ANKİLOZAN SPONDİLİTİ OLAN HASTALARDA ANEMİ SIKLIĞININ VE İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Ebru Yılmaz
382 PS-170 ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA TIRNAK YATAĞI KAPİLLEROSKOPİ BULGULARI -ÖN ÇALIŞMA Enes Başaran
91 PS-171 NADİR BİR OLGU SUNUMU: MAJEED SENDROMU Metin Özgen
427 PS-172 ROMATOİD ARTRİT’Lİ HASTALARDA ALBÜMİN/FİBRİNOJEN VE CRP/ALBÜMİN ORANININ HASTALIK AKTİVİTE TAKİBİNDE ÖNEMİ Derya Akarken
89 PS-173 FİBROMİYALJİ’Lİ BİREYLERDE BASINÇ AĞRI EŞİĞİ İLE EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Bilge Başakcı Çalık
74 PS-174 BEHÇET SENDROMUNA BAĞLI DAMAR TUTULUMUNDA TOSİLİZUMAB KULLANIMI HASTALIK ALEVLENMESİNE YOL AÇIYOR OLABİLİR Ayşe Özdede
75 PS-175 NADİR BİR AKUT BÖBREK HASTALIĞI NEDENİ OLARAK "AMİLOİD FIRTINASI": NELER BİLİYORUZ? Ege Sinan Torun
215 PS-176 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI TANILI BAĞ DOKU HASTALARINDA SEKONDER SJÖGREN SENDROMU SIKLIĞI VE HASTALIK ÜZERİNE ETKİSİ Alida Aliyeva
329 PS-177 PRİMER SJÖGREN SENDROMLU HASTALARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ KLİNİK, SEROLOJİK VE PATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİLİ OLABİLİR Mİ? Nilay Erdik
333 PS-178 ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI STİLL HASTALIĞI; UZAMIŞ KAŞINTILI DÖKÜNTÜ HİPERFERRİTİNEMİ İLE İLİŞKİLİ MİDİR? Gizem Varkal
224 PS-179 SJÖGREN SENDROMLU HASTALARDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE OTONOM DİSFONKSİYON ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI? Tamer Acat
311 PS-180 ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE SİSTEMİK SECUKİNUMAB: SİSTEMİK VE GÖZYAŞI PROİNFLAMATUAR SİTOKİNLERİ İLE OKÜLER YÜZEY BULGULARININ İLİŞKİSİ Zehra Özsoy
135 PS-181 MEMENİN MPO POZİTİF VASKÜLİTİ Elif Güngör
412 PS-182 EBV İLİŞKİLİ LENFOPROLİFERATİF HASTALIK SEYRİNDE HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZİS Oğuz Çelebi
181 PS-183 FMF'Lİ HASTALARDA TETİKLEYİCİ FAKTÖRLER YETERİNCE DEĞERLENDİRİLİYOR MU? KOLŞİSİNE-DİRENÇLİ FMF HASTALARINDA TETİKLEYİCİ FAKTÖRLER OLDUKÇA YAYGINDIR Bayram Farisoğulları
78 PS-184 ÜRTİKERYAL VASKÜLİT HASTASINDA SAPTANAN PULMONER TUTULUM: OLGU SUNUMU Sevilay Batıbay
260 PS-185 PRİMER SJÖGREN SENDROMLU HASTALARDA RAYNAUD FENOMENİ VARLIĞI VE DEPRESYON İLİŞKİSİ Sümeyye Merve Türk
444 PS-186 SKLERODERMA RENAL KRİZ OLGUSUNDA BÖBREK NAKLİ VE REJEKSİYON Numune Aliyeva
356 PS-187 SPONDİLOARTRİTLERİN TEDAVİSİNDE BİYOLOJİK DMARD SONRASI TEDAVİ SEÇİMİ Rıza Can Kardaş
8 PS-188 GRANÜLOMATÖZ MASTİT, ERİTEMA NODOZUM VE OLİGOARTRİT BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU Sibel Ösken
13 PS-189 MALİGNİTE İLİŞKİLİ DERMATOMİYOZİT: İKİ OLGU SUNUMU Zübeyde Uğurlu
140 PS-190 ROTHMUND-THOMSON SENDROMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRDE YERİ Dilara Bulut Gökten
153 PS-191 DİZ AĞRISININ NADİR BİR NEDENİ : BİLATERAL LİPOMA ARBORESANS OLGU SUNUMU Sinem Burcu Kocaer
338 PS-192 SJOGREN SENDROMLU HASTALARININ KLİNİK, LABORATUAR VE PATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İRDELENMESİ Seyyid Bilal Açıkgöz
342 PS-193 SERUM ACE YÜKSEKLİĞİ HER ZAMAN SARKOİDOZ DEĞİLDİR Mehmet Soy
368 PS-194 VEXAS SENDROMUNDA ADALİMUMAB KULLANIMI: TEK MERKEZ DENEYİMİ Rıza Can Kardaş
101 PS-195 PSORİATİK ARTRİTLİ HASTALARDA VE SAĞLIKLI BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYİNDEKİ FARKLILIKLAR Sebahat Yaprak Çetin
210 PS-196 IXEKIZUMAB KULLANAN PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARININ ÖZELLİKLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Ali Ekin
73 PS-197 SPENCDI (SPONDİLOENKONDRODİSPLAZİ İLE BİRLİKTE OLAN İMMUN DİSREGÜLASYON) SENDROMU: ROMATOLOJİDE NE ZAMAN DÜŞÜNMELİYİZ? Mete Pekdiker
400 PS-198 SARKOİDOZDA KALP VE KARACİĞER TUTULUMU: 3 OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Nagehan Dik Kutlu
450 PS-199 DİRENÇLİ PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU İLE SEYREDEN LUPUS OLGUSU Derya Akarken
461 PS-200 MALİGNİTE ARAŞTIRIRKEN BRUCELLA SAPTANAN OLGU SUNUMU İzel Özsavaş
63 PS-201 LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZ HASTASINDA KAS-İSKELET SİSTEMİ BULGULARI: HASTALIK TUTULUMU MU, SPONDİLOARTRİT Mİ? Muhammed Abdulkerim Şahin
76 PS-202 TEKRARLAYAN İNFARKT: ADENOZİN DEAMİNAZ 2 EKSİKLİĞİ Mİ?, BEHÇET HASTALIĞI MI? Aydan Yekedüz Bülbül
110 PS-203 GEÇ BAŞLANGIÇLI STATİN İLİŞKİLİ İMMÜN NEKROTİZAN MYOPATİ VAKASI Sertaç Ketenci
163 PS-204 PLEVRAL EFÜZYON ETYOLOJİSİNDE İKİ HASTALIK, BİR HASTA: OLGU SUNUMU Gül Güzelant Özköse
261 PS-205 BÜYÜK TAKLİTÇİ: METASTATİK OVER KANSERİ Mİ? SARKOİDOZ MU? Ahmet Kıvanç Cengiz
316 PS-206 KRONİK REKÜRREN MULTİFOKAL OSTEOMİYELİT(KRMO) [PEDİATRİK SİNOVİT, AKNE, PÜSTÜLOZİS, HİPEROSTOZ, OSTEİT SENDROMU (SAPHO) ]: BİR OLGU SUNUMU Zeynep Tüzün
417 PS-207 SİSTEMİK SKLEROZ AYIRICI TANISINDA NADİR BİR HASTALIK: MANDİBULOAKRAL DİSPLAZİ Adem Ertürk
454 PS-208 ROMATOİD ARTRİTLİ OLGUDA ARTRALJİYLE SEYREDEN TREPENOMA WHİPPLEİ Fatma Başıbüyük
460 PS-209 BEHÇET HASTALIĞININ SEYRİNDE GELİŞEN PİYODERMA GANGRENOSUM OLGU SUNUMU Bilge Arslan
155 PS-210 HASTA TEMELLİ AKTİVİTE ÖLÇEKLERİNİN SPONDİLOARTRİT VE NON SPA HASTALARINDA PERFORMANSI; ASDAS-CRP DAHA UYGUN BİR ÖLÇEK OLABİLİR Mİ? Ayten Özkan
191 PS-211 GRANÜLOMATÖZ MASTİT RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ; TEK MERKEZLİ İKİ YILLIK GÖZLEMSEL ÇALIŞMA Melis Dilbil
2 PS-212 SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS KLİNİĞİ İLE GELEN HASTA DA IG M NEFROPATİSİ Serdar Esmer
33 PS-213 COGAN SENDROMU TEKRARLAYAN OFTALMOLOJİK TUTULUMLAR VE SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBINDA AKLA GELMELİDİR, OLGU SUNUMU Mestan Şahin
82 PS-214 VASKÜLİT VE BAĞ DOKU HASTALIKLARI AYIRICI TANISINDA NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU Burcugül Kaya
157 PS-215 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTADA GEÇ DÖNEM DEFORMİTELERİ Murat Baloğlu
255 PS-216 EVANS SENDROMU VE SJÖGREN SENDROMU: NADİR BİR GÖRÜLEN BİRLİKTELİK Merve Nalbant
259 PS-217 ZOR VAKALAR; AKCİĞER TÜBERKÜLOZU İLE KOMPLİKE, DİRENÇLİ GÖZ TUTULUMU OLAN BEHÇET HASTASINI NASIL TEDAVİ EDELİM? Zeynep Yılmaz Bozkurt
326 PS-218 JÜVENİL BAŞLANĞICLI ANTİ-PL7 ANTİKOR İLİŞKİLİ AMİYOPATİK DERMATOMİYOZİT VAKASI Sarvan Ağamuradov
353 PS-219 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MONOGENİK LUPUSLU OLGULARIN DEĞERLENDİRMESİ Gülçin Aytaç
405 PS-220 MULTİPLE EKZOSİTOZ TİP 1 Serpil Ergülü Eşmen
453 PS-221 ÜST DUDAKTA ŞİŞLİKLE SEYREDEN, LOKAL TEDAVİYE DİRENÇLİ GRANULOMATOZ KEİLİTİS OLGUSU Özkan Urak
14 PS-222 DERMATOMİYOZİT VE MORFEA ‘YA EŞLİK EDEN DİRENÇLİ KALSİNOZİS KUTİS OLGU SUNUMU Zübeyde Uğurlu
20 PS-223 DİRENÇLİ TEKRARLAYAN POLİKONDRİT OLGU SUNUMU Zübeyde Uğurlu
44 PS-224 DUYUSAL AKSONAL POLİNÖROPATİ İLE PREZENTE OLAN SJÖGREN SENDROMU OLGUSU Yeter Mahmutoğlu
51 PS-225 NEFROTİK DÜZEYDE PROTEİNÜRİ İLE PREZENTE OLAN LUPUS PODOSİTOPATİSİ OLGUSU Ege Sinan Torun
128 PS-226 ENDER BİR YAKINMA İLE BAŞLAYAN DEV HÜCRELİ ARTERİT VAKASI Mehtap Tınazlı
184 PS-227 ROMATOİD ARTRİT TANILI BİR HASTADA PSOAS APSESİ Nihan Neval Uzun
214 PS-228 SALMONELLA ENFEKSİYONUNUN GİZEMLİ YÜZÜ: GASTROİNTESTİNAL BELİRTİLER OLMAKSIZIN OLUŞAN EPİDURAL ABSE VE OSTEOMYELİT VAKASI Dilara Bulut Gökten
226 PS-229 DİRENÇLİ KUTANÖZ ÜLSERLERLE SEYREDEN BİR ANTİ MDA-5 POZİTİF DERMATOMİYOZİT OLGUSU Rahime Duran
314 PS-230 TEKRARLAYAN PANNİKÜLİT İLE GİDEN ANTİ-MDA5 POZİTİF HİPOMİYOPATİK JUVENİL DERMATOMİYOZİT OLGUSU Serkan Türkuçar
379 PS-231 OLGU SUNUMU: PULMONER VASKÜLİTİK TUTULUMU OLAN TAKAYASU ARTERİTİ HASTASINDA ENDARTEREKTOMİ CERRAHİSİNİN SONUÇLARI Erdinç Ünaldı
388 PS-232 İNTRAVENÖZ İLOPROST SONRASI GELİŞEN FLEBİT OLGUSU Feyza Şahan Gürpınar
402 PS-233 NADİR SAPTANAN BİR İSKELET DİSPLAZİSİ: PROGRESİF PSÖDOROMATOİD DİSPLAZİ Ahmet Furkan Çolak
436 PS-234 VASKULİTİ TAKLİT EDEN İNFEKTİV ENDOKARDİT OLGUSU Numune Aliyeva
448 PS-235 DİZDE ŞİŞLİKLE GELEN HASTADA İNFLAMATUAR ARTRİT TAKLİTÇİSİ: LİPOMA ARBORESENS Buğu Bulat
26 PS-236 COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE ROMATOLOJİ HASTALARININ BİYOLOJİK İLAÇ KULLANIM DURUMU VE AŞILANMA ORANI Mehmet Şakir Altuner
6 PS-237 SARKOİDOZ VAKASINDA KOİNSİDENTAL GELİŞEN ANKİLOZAN SPONDİLİT Reyhan Bilici
117 PS-238 İNFANTİL DÖNEMDE BAŞLAYAN STING İLİŞKİLİ VASKÜLOPATİ (SAVI) OLGUSU Duygu Kerim
152 PS-239 DÜŞÜK AYAK İLE PREZENTE OLAN SJÖGREN SENDROMU VAKASI Özlem Doğan Ağbuga
302 PS-240 ANTİ SENTETAZ SENDROMUNUN KLİNİK PROGRESYONUNDA NADİR BİR SEBEP: KIZAMIK PNÖMONİSİ Abdulsamet Erden
304 PS-241 ROMATOİD ARTRİT HASTASINDA SEPTİK TENOSİNOVİT Işıl Ezelsoy
361 PS-242 HİDROKSİKLOROKİN İLE İNDÜKLENEN AKUT GENERALİZE EKZAMATÖZ PÜSTÜLOZ: KOLŞİSİN TEDAVİ SEÇENEĞİ OLABİLİR Mİ? Şule Ketenci Ertaş
384 PS-243 GENÇ KADIN HASTADA VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ: KARDİYAK SARKOİDOZ VAKA SUNUMU Özge Karakök
385 PS-244 KOLŞİSİN MİYOPATİSİ DEĞİLSE NE? Tuncay Aydın
409 PS-245 STATİN KAYNAKLI İMMUN ARACILI NEKROTİZAN MYOPATİ OLGUSU Banu Çiçek Yalçın Dulundu
425 PS-246 MADEN İŞÇİSİNDE ERASMUS SENDROMU VE KLATSKİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ Gülçin Çelebi
32 PS-247 ROMATOİD ARTRİTLİ TANISI İLE RİTUKSİMAB TEDAVİSİ BAŞLANAN BİR HASTADA GELİŞEN PSÖRİAZİS VAKASI Yunus Durmaz
67 PS-248 GUT TOFÜSÜNÜ TAKLİT EDEN NADİR BİR HASTALIK MELORHEOSTOZİS: OLGU SUNUMU Ali Karakaş
71 PS-249 ADALİMUMAB KULLANIMI SONRASINDA GELİŞEN LENFOMA HİKAYESİ Zübeyde Uğurlu
174 PS-250 ROMATOİD ARTRİT İLİŞKİLİ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI VARLIĞINDA İMMUNSUPRESİF TEDAVİ İLE BERABER NİNTEDANİB KULLANAN VAKA SUNUMU Bengisu Aslan
180 PS-251 SOĞUK AGLÜTİNİN HASTALIĞI İLE PREZENTE MDA5 İLİŞKİLİ DERMATOMİYOZİT OLGUSU Tahir Saygın Öğüt
227 PS-252 IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK VE ÇOKLU MALİGNİTE BİRLİKTELİĞİ OLAN 2 OLGU SUNUMU Rahime Duran
243 PS-253 FETAL BRADİKARDİ İLE TANI ALAN VE EK KOMPLİKASYON GELİŞMEDEN 34. HAFTAYA ULAŞAN NEONATAL LUPUS OLGUSU: OLGU SUNUMU Mustafa Cem Bülbül
262 PS-254 İZOLE IGG4 İLİŞKİLİ AKCİĞER HASTALIĞI: NADİR BİR OLGU Sarvan Aghamuradov
283 PS-255 DİSFAJİ İLE PREZENTE OLAN HASTA: MDA-5 İLİŞKİLİ DERMATOMYOZİT Engin Çeşmeci
299 PS-256 VASKÜLİT İLE KARIŞABİLEN NADİR BİR DURUM; PROLİDAZ ENZİM EKSİKLİĞİ Abdülsamet Erden
364 PS-257 KALSİYUM PİROFOSFAT DİHİDRAT HASTALIĞI MALİGNİTEYE SEKONDER GELİŞEBİLİR Ruveyda Sak İnal
389 PS-258 ROMATOİD ARTRİT’ TE TAKİPTE SAPTANAN LENFOMA OLGUSU Burcugül Kaya
430 PS-259 ACİL TRAKEOSTOMİYE GİDEN SUBGLOTTİK STENOZLU GRANULOMATÖZ POLİANJİİTİS VAKASI Muhammet Emin Kutu
15 PS-260 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ’NE EŞLİK EDEN ENFEKTE SAKROİLEİT OLGUSU Zübeyde Uğurlu
237 PS-261 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ VE MULTİPL SKLEROZ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU Betül Dikkanoğlu Demirok
87 PS-262 NEKROTİZAN DİSKOİD LUPUS VAKASI Sevil Yiğit
139 PS-263 ROMATOİD ARTRİTE EŞLİK EDEN IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK OLGUSU Çetin Ergül
165 PS-264 EŞLİK EDEN EOZİNOFİLİ VE IG A NEFROPATİSİ OLAN ROMAROİD ARTRİT VAKASI Nurhan Güven
218 PS-265 KRONİK LYME ARTRİTİNE EŞLİK EDEN CHLAMYDİA ENFEKSİYONLU OLGU Feyza Ak
235 PS-266 KARDİYAK TUTULUM İLE SEYREDEN BİR EOZİNOFİLİK GRANÜLOMATÖZ POLİANJİTİS OLGUSU Gizem Sevik
187 PS-267 DİRENÇLİ CİLT TUTULUMLU SİSTEMİK SKLEROZ VAKASI Taylan Kaplan
121 PS-268 SKLERODERMADA LGK-974 VE ETC-159 FİBROZİSİ BASKILAR Ayşe Koçak
167 PS-269 İNFLİKSİMAB TEDAVİSİ İLE TEDAVİ EDİLEN GRANÜLOMATÖZ MASTİT VAKASI Mehmet Emin Derin